Bestuur

Het bestuur, verantwoordelijk voor de uitvoering van de doelstelling en het beleidsplan, bestaat uit deze 3 personen.

  • Voorzitter: T.A.W. Dols
  • Secretaris: P.C.H. Huijsmans
  • Penningmeester: R.A.W. Niesters

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden.